css templates
UV Examen Dobermann Kringgroep Etten-Leur 2016

WAT IS HET UV EXAMEN?

UV staat voor UithoudingsVermogen.

In het IPO Examenreglement wordt het doel van de proef als volgt beschreven:

De uithoudingsvermogenproef moet het bewijs leveren, dat de hond in staat is een lichamelijke inspanning van bepaalde zwaarte te volbrengen zonder daarna aanzienlijke vermoeidheidsverschijnselen te vertonen. Bij de hond kan deze vereiste inspanning uit loopprestaties bestaan, waarvan bekend is, dat zij buitengewone eisen stellen aan de inwendige organen, in het bijzonder aan het hart en de longen, maar evenzeer aan de bewegingsorganen zelf, waarbij echter ook andere eigenschappen, zoals temperament en hardheid tot uiting komen. Van honden, die deze prestaties zonder moeite verrichten, kan aangenomen worden dat zij lichamelijk gezond zijn en zij bepaalde door ons verlangde eigenschappen bezitten, welke belangrijk zijn voor werkhonden en voor honden die voor de fokkerij gebruikt worden.

Hieronder volgt een algemene beschrijving van het examen, wat algemene tips en ook trainingschema's. Bij onduidelijkheden is de originele tekst van het IPO Examenreglement doorslaggevend.

EXAMEN BESCHRIJVING

Het UV-examen beslaat twintig kilometer fietsen met de hond aangelijnd rechts naast de fiets. De hond mag niet aan de slipketting, althans de ketting mag niet op slip staan. Het gebruik van een zg. springer is toegestaan. Het tempo ligt tussen de twaalf á vijftien km. per uur. De hond mag licht trekken, maar mag niet achterblijven.

In de praktijk blijkt dat een Dobermann de eerste kilometers behoorlijk trekt en dat het tempo vaak aanzienlijk hoger ligt dan de beoogde 12 á 15 km/u. Zolang de 18 km/u niet overschreden wordt zullen de meeste keurmeesters dit bij het eerste gedeelte van het UV-examen toestaan.

Na ca. 8 km. wordt er een pauze ingelast, alwaar de keurmeester de voetzolen van de honden bekijkt op doorslijten, verwondingen e.d. 

Het bekijken van de voetzolen kan je thuis of op bij de kringgroep oefenen.
Hiervoor moeten de poten van de hond altijd recht naar achteren bewogen worden.
Nooit opzij trekken, omdat dit voor de hond een onnatuurlijke beweging is die erg veel pijn kan doen.

Vijftien minuten later vervolgt het examen met ca. 7 km. fietsen waarna weer een rustpauze volgt. Ook hier zal de keurmeester de voetzolen op doorslijten, verwondingen e.d. controleren.

Na deze pauze van ca. 20 minuten fietst men de laatste 5 km. terug naar de kringgroep alwaar de voetzolen van de hond nog een keer door de keurmeester zullen worden geïnspecteerd.

Dan volgen er nog enkele appèl oefeningen op het trainingsveld.

Tijdens het hele UV-examen zal de keurmeester de honden nauwlettend in de gaten houden.

Honden die gewond zijn, mank lopen, duidelijke oververmoeidheid vertonen of het tempo van gemiddeld twaalf km. per uur niet kunnen volhouden moeten worden afgewezen.

Waardering

Op dit examen worden geen punten gegeven, maar krijgt men uitsluitend de kwalificatie Geslaagd of Afgewezen.

Toelatingseisen

De honden mogen niet jonger zijn dan 16 maanden en niet ouder dan 6 jaar. Rashonden dienen in het bezit te zijn van een “Rashondenlogboek” wat op naam van de eigenaar staat. Rasloze honden moeten ook getatoeëerd of gechipt zijn en in het bezit zijn van een “Hondenlogboek”. Maximaal mogen er 20 honden aan een UV-examen meedoen.

Bescheiden

Voorafgaande aan het examen moeten naast het examengeld en het inschrijfformulier de volgende bescheiden bij de wedstrijdleider ingeleverd worden:

Rashonden: Stamboom, Rashondenlogboek en lidmaatschapskaart van de vereniging.

Stamboomloze Honden: Hondenlogboek, dierenpaspoort met chipnummer, lidmaatschapskaart vereniging.

ADRESSEN

  • Hondenlogboek rashond (met stamboom) aanvragen:

    Raad van Beheer, afdeling Stamboekhouding

     info@raadvanbeheer.nl


  • Hondenlogboek voor stamboomloze hond aanvragen:

     Commissie Werkhonden (CWH)

     cwh@raadvanbeheer.nl


  • Inschrijfformulier UV-examen aanvragen:

    Dobermann Kringgroep Etten-Leur, Mw. Janine Keur

    janinekeur70@hotmail.nl

TRAININGSADVIESEN

Vanaf de leeftijd van ca. 10-12 maanden mag je een Dobermann voorzichtig laten wennen aan lopen naast de fiets. Korte stukjes fietsen, 2 á 3 km mag vanaf twaalf maanden. 

Dobers die veel in telgang lopen zullen over het algemeen meer last van doorgesleten voetzolen hebben dan honden die goed lopen. Ook honden die gaan galopperen kunnen sneller hun voetzolen doorslijten of verwonden, bovendien is langdurig galopperen op een verharde ondergrond nadelig voor het skelet en de gewrichten.

Probeer dus de hond in een normale (gestrekte) draf te laten lopen.

Voorbeeld van een Dober in rustige draf naast de fiets, let op het gangwerk...
Laat de hond aan verschillende ondergronden wennen zoals klinkerwegen, betonpaden, asfaltwegen, trottoirs en zand-of kiezelpaden, binnen en buiten de bebouwde kom.

Probeer zoveel mogelijk de bermen te vermijden omdat hier vaak zwerfvuil zoals glas, blikjes e.d kunnen liggen waaraan de hond zich kan verwonden. 

Sommige honden slijten sneller de voetzolen dan anderen, dit kan je tegengaan bijvoorbeeld door het insmeren met Stockholmer teer of Berkenteerolie.
Denk er wel aan dat dit spul stinkt en lelijke vlekken in kleding en vloerbedekking geeft !!

Let op met asfalt bij warm weer! Wij dragen schoenen en zijn ons er niet altijd van bewust hoe heet de ondergrond is waarop we lopen. Asfalt kan heel heet worden in de brandende zon, honden kunnen zelfs hun pootjes verbranden!
Asfalt blijft ook lang warm na een zonnige dag, dus in de zomer beter 'sochtends dan 'savonds fietsen ...

Bij directe zon, geen wind en lage luchtvochtigheid kun je uitgaan van onderstaande tabel.

Let op: bij 51,6°C is de huid verschroeid binnen 60 seconden, bij 55°C kun je binnen 5 minuten een eitje bakken.

  • Buitentemperatuur: 25°C = temperatuur van het asfalt: 51,6°C
  • Buitentemperatuur: 30°C = temperatuur van het asfalt: 57,2°C
  • Buitentemperatuur: 30,5°C = temperatuur van het asfalt: 61,7°C

Bron: Berens J. - Thermal contact burns from streets and highways. Journal of American Medical Association.


Zowel tijdens de trainingen als tijdens het examen mag de buitentemperatuur niet hoger zijn dan 22°C.

Om de hond en jezelf in staat te stellen het UV-examen te volbrengen zal je ruim van tevoren met de trainingen moeten beginnen. Een periode van zes weken voor het examen is toch wel minimaal. Uiteraard kan je ook eerder beginnen.

Pas op voor overdrijving van de training en let vooral op de conditie van de hond.
Een Dobermann geeft meestal TE LAAT aan wanneer het teveel voor hem is en bedenk bij de trainingen dat je ook nog terug moet fietsen. 

Voorafgaand aan de trainingssessie niet voeren en ook niet teveel laten drinken !!!!

En uiteraard je hond ruim de kans geven om zijn behoeften te doen voordat je gaat fietsen.

ADRES
Zeedijk 53
4871 NM  Etten-Leur
(Industrieterrein Zwartenberg)


CONTACT
e-mail: janinekeur70@hotmail.com
mobiel: 06 25 24 45 99